De uitvaart

De uitvaart

Op deze dag sta je expliciet stil bij het leven van de overledene, met liefde en respect. Wat heb je van hem of haar geleerd, wat heeft hij of zij voor je betekend, wat heb je elkaar gegeven? De dag van de uitvaart kan je doen beseffen dat je niet alleen staat in je verdriet, maar dat je het kunt delen met anderen. Dat is een waardevol aspect in de rouwverwerking.

Hoe vul je zo’n dag in?

Actief betrokken zijn bij het samenstellen van de uitvaart, kan je helpen bij het verwerken van het verlies. De manier waarop je het afscheid invult, sluit aan bij de persoonlijkheid en het leven van de overledene. Als uitvaartbegeleider help ik je graag om dit samen vorm te geven en ik zal datgene uit handen nemen waar je zelf tegenop ziet.

Denk voor de invulling van het afscheid bijvoorbeeld aan sprekers, muziek en een ‘in memoriam’. Dit laatste kan gemaakt en uitgesproken worden door mij of een andere spreker. Ik zie het als mijn taak om je te begeleiden bij de invulling en uitvoering van een persoonlijke afscheidsdienst.

Ik ben een zelfstandig uitvaartbegeleider en werk met diverse bedrijven en bijzondere locaties. Standaard is bijvoorbeeld een kerk of een aula, maar elke andere door jou gekozen ruimte, binnen, buiten of in de open lucht is ook mogelijk. Wensen ‘op maat’ zijn dankzij mijn onafhankelijkheid gemakkelijk te realiseren. Een belangrijke vraag die je jezelf kan stellen is: Waarmee wil je de mensen naar huis laten gaan?

 Kerkelijke uitvaart

Wil je graag een kerkelijke uitvaart? De eigen voorganger van de lokale kerk kan in samenspraak met de familie invulling geven aan de afscheidsbijeenkomst in de plaatselijke kerk. Ook in kerkelijke afscheidsdiensten is er volop ruimte voor persoonlijke invulling. Het is met name de predikant die de invulling van de afscheidsdienst begeleidt.