samen

samen

‘Samen’ met de naasten afscheid nemen van de overledene. Samen is: naasten doen mee bij datgene wat ze willen.

Zoals bijvoorbeeld bij de laatste verzorging, bij het aangifte doen van overlijden, bij de invulling van de afscheidsplechtigheid.

Ook kan er gekozen worden om diverse aspecten alleen als naasten te doen of helemaal niet te doen. Ik sta open voor allerlei vormen van samenwerking.